Home

De Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal zet zich sinds 1978 in voor vrede op kleine en grote schaal en neemt- of sluit zich aan bij – plaatselijke of regionale initiatieven. Ook wordt soms aangesloten bij landelijke- of mondiale vredesbewegingen.
In meer dan veertig jaar organiseerde de Werkgroep Vredesinitiatieven tientallen uiteenlopende activiteiten. Dat alles voor zover de polsstok reikt, onder het motto:

Niets doen aan vrede is geen optie!

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’