Home

De Vredesviering op 1 januari 2024, in de historische kerk van Groesbeek,  had dit keer als thema ‘Ruimte voor licht’.

Zie verder onder ‘Actueel


De Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal zet zich sinds 1978 in voor vrede op kleine en grote schaal en neemt- of sluit zich aan bij – plaatselijke of regionale initiatieven. Ook wordt soms aangesloten bij landelijke- of mondiale vredesbewegingen.
In meer dan veertig jaar organiseerde de Werkgroep Vredesinitiatieven tientallen uiteenlopende activiteiten. Dat alles voor zover de polsstok reikt, onder het motto:

Niets doen aan vrede is geen optie!

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’