Home

De Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal zet zich sinds 1978 in voor vrede op kleine en grote schaal en neemt- of sluit zich aan bij – plaatselijke of regionale initiatieven. Ook wordt soms aangesloten bij landelijke- of mondiale vredesbewegingen.

Tijdens de Vredesweek 2022 (17-25 september 2022) houden de katholieke- en protestantse kerk een oecumenische vredesviering op zondag 18 september om 10.00 uur.
Thema van de landelijke Vredesweek is ‘Generatie Vrede’: hoe zet je een gevoel van onmacht dat velen – jong en oud – ervaren, om in een gevoel van hoop?  (Zie www.vredesweek.nl)  Aansluitend aan de vredesviering organiseren beide kerken samen met o.a.  Werkgroep Vredesinitiatieven een klein festival op het speeltuinterrein naast de protestantse kerk.

In meer dan veertig jaar organiseerde de Werkgroep Vredesinitiatieven tientallen uiteenlopende activiteiten. Dat alles voor zover de polsstok reikt, onder het motto:

Niets doen aan vrede is geen optie!

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’