Actueel

De meest recente tentoonstelling van de werkgroep is Wijsheid oefenen in crisistijd, in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, vestiging Groesbeek. De tentoonstelling was daar te zien van november 2020 tot en met februari 2021 (met onderbrekingen door lockdown).

De tentoonstelling is nog steeds online te bezoeken.

Verkend wordt hoe samen met partners aan de hand van drie sleutelbegrippen (compassie, mensenrechten en wijsheid), initiatieven kunnen worden ontwikkeld om beter in te spelen op ‘hete hangijzers’ in de samenleving. Hete hangijzers gaan van pandemie tot klimaat, van migratie tot diversiteit, van rijk-arm tot democratie, van technologie tot waarheid.

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’