Activiteiten

Doorlopende activiteiten

Op 21 september 2023 is een nieuwe Vredeszuil (Peacepole  www.worldpeace.org ) geplaatst bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek/ gemeente Berg en Dal. Over de hele wereld staan nu meer dan 250.000 Vredeszuilen met de tekst ‘Laat vrede heersen op aarde’ in vele talen. In Nederland staat de Vredeszuil o.a. bij het Vredespaleis in Den Haag.

Overzicht alle activiteiten

2023

Vredesviering op 1 januari 2023
in de historische kerk van Groesbeek

Thema: Durven dromen


In 2000 werd er voor het eerst op 1 januari een vredesviering gehouden, toen op initiatief van de Bahá’ï-gemeenschap in Berg en Dal. Samen met de katholieke- en protestantse kerken en de Werkgroep Vredesinitiatieven in Groesbeek.

Dit keer was op 1 januari 2023 het thema ‘Durven dromen’.

Sprekers vanuit de gemeente Berg en Dal en uit de bovengenoemde organisaties voerden het woord. Een lid van de schrijfgroep van Amnesty International in Groesbeek, droeg een gedicht voor.

Wethouder Irma van der Scheur gaf aan, dat we een ander de hand zullen moeten reiken voor de toekomst van de aarde. Mededogen, compassie en barmhartigheid zijn daarbij leidend. We zullen dingen moeten laten voor die toekomst en dat is niet gemakkelijk. Maar we krijgen er ook iets voor terug, zoals meer natuur, een betere gezondheid en schonere lucht.

Joke Huisintveld (pastor in de katholieke kerk) zag als in een visioen dat we in een tijd leven waarin de diepe duisternis en negativiteit die in de mens is opgebouwd, meer dan ooit zichtbaar is geworden. Het kwaad komt aan het licht. Maar de aarde is ook een planeet van liefde. En daarmee kan ook deze donkere ster van het kwaad in de mens, omgevormd worden tot een stralende ster van licht.

Nabá Wolters (student bedrijfskunde en sprekend vanuit de Bahá’ï -gemeenschap) opende- en sloot zijn bijdrage af met de volgende, intrigerende zin: ‘wereldvrede is niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk’. Jongeren zullen het voortouw nemen om een fundament van vrede te bouwen voor de toekomst. Een vrede die een resultaat is van liefde, in het besef van de eenheid van de mens.

Jos van Rooij (oud-pastor van de katholieke kerk) was geïnspireerd door een toespraak van Indianen Opperhoofd Seattle, die in 1854 (!) een inmiddels legendarische maar ook weer hoogst actuele (denk aan klimaat) toespraak hield, dit naar aanleiding van de wens van de toenmalige overheid om hun land te kopen. De toespraak van Opperhoofd Seattle resulteerde in een les bewustwording van het feit, dat niet alles koopwaar is. Met in dit geval de vraag van wie de aarde en de lucht nu eigenlijk zijn. Seattle gaf aan dat alles met alles samenhangt en dat wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.

Margot Vandeberg (Amnesty) droeg een gedicht van Riffat Abbas voor, met daarin de regels ‘…We kunnen toch samen dromen, mijn vriend…Al zijn we vreemden’…

Niko Raaphorst tenslotte (namens de protestantse kerk), vatte ‘durven dromen’ op als tegengif voor alles wat onze aandacht afleidt van samenleven. De mens moet vrijkomen van angsten, eigendom, vijandschap en vervreemding. Hij eindigde met een gebed ‘aan elkaar’, dit om samen de weg naar morgen te banen.

Tijdens de viering werden er gezamenlijk liederen gezongen en waren er muzikale intermezzo’s met vooral verbindende en verstillende muziek, door respectievelijk Lisette Cillessen (piano) en Twan en Marijke Elissen (fluit en zang).

2023

Nieuwe Vredeszuil onthuld

De Vredeszuil met in 4 talen de tekst May Peace Prevail On Earth/ ‘Moge vrede heersen op aarde’, staat sinds 2002 op het buitenterrein van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en was hard aan vervanging toe.

De Werkgroep Vredesinitiatieven Gemeente Berg en Dal heeft  zorggedragen  voor een nieuwe Vredeszuil bij het Vrijheidsmuseum.

Op 21 september 2023 is de nieuwe Vredeszuil onthuld. De dag van 21 september is in 1981 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede.

Het plaatsen van een Vredeszuil of Peace Pole is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een internationale beweging, met de eenvoudige boodschap May Peace Prevail On Earth. Een boodschap die in alle talen van de wereld begrepen wordt en in de herhaling tot mantra wordt. Naar schatting staan er nu in totaal meer dan 250.000 Vredeszuilen in alle landen van de wereld. In Nederland staat een Vredeszuil voor het Vredespaleis in Den Haag www.worldpeace.org

Voorafgaand aan de onthulling van de nieuwe Vredeszuil, heeft Christa Anbeek haar pleidooi toegelicht om te komen tot ‘gemeenschappen met een hart’. Dit in relatie tot het vredesthema.

Christa Anbeek is theologe en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. In haar meest recente boek ‘Kwetsbaarheid omhelzen. Op zoek naar gemeenschappen met een hart’, reikt ze acht hoekstenen aan van dergelijke  gemeenschappen. Met als mondiaal kompas een verwijzing naar de duurzame ontwikkelingsdoelen, die tijdens de VN-top in Rio de Janeiro in 2012 zijn opgesteld.

2022

Wake voor Oekraïne

Op 25 maart 2022 was er in de historische kerk van Groesbeek een ‘Wake voor Oekraïne’. Van 16.00-20.00 uur is er gemediteerd, gebeden, gesproken, geluisterd naar muziek en was er gelegenheid tot ontmoeting.

Het Colourful City Koor uit Nijmegen zong een aantal liederen, waaronder een volksmelodie en het lied Plyve Kacha, beiden uit Oekraïne. Door twee musici werd op fluit Otche Nash (het Onze Vader) gespeeld en nadien speelden zij eerst op fluit en aansluitend zongen zij het in het Russisch, het Gospodi Pomluj (Heb toch genade met ons).

Uit Oekraïne gevluchte moeders met hun kinderen waren aanwezig, zij verblijven sinds kort in de gemeente Berg en Dal. De kinderen maakten vredesduiven en vlinders met de kleuren geel en blauw.
Bezoekers staken met aandacht een kaarsje op, voor het licht in de wereld.
Ieder uur luidden de grote klokken van de kerk.
Het initiatief kwam van de Werkgroep Vredesviering uit Groesbeek. In de werkgroep participeren de Amnesty-schrijfgroep, Werkgroep Vredesinitiatieven, Bahaï-gemeenschap, protestantse en katholieke kerk Groesbeek.

Er zijn al vragen om de Wake op de een of andere manier voort te zetten. Met de meest betrokkenen zal hierover gesproken worden. In ieder geval is men iedere dag welkom om een kaarsje aan te stekenin een van de Mariakapellen bij de kerken of bij het Mariagrotje in de tuin van Mariëndaal.
Onderstaand een aantal teksten die gedeeld werden op 22 maart 2022.

klik hier voor de teksten:
“Wanneer een gedachte aan oorlog opkomt, verzet u er dan tegen door een sterkere gedachte aan vrede. Een gedachte van haat moet vernietigd worden door een krachtiger gedachte aan liefde. Gedachten aan oorlog vernietigen alle harmonie, welzijn, rust en vrede. Gedachten van liefde dragen bij aan broederschap, vrede, vriendschap en geluk. Denk niet dat wereldvrede onmogelijk te bereiken ideaal is! Als u er met heel uw hart verlangt naar vriendschap met elk ras op aarde, zal uw geestelijke, positieve gedachte zich verspreiden; het zal het verlangen van anderen worden, steeds sterker en sterker, totdat het de geest van alle mensen bereikt.”

‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, 21 okt. 1911


“Alleen de liefde kan van een vijand een vriend maken.”

Martin Luther King


“Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien.”

Mahatma Gandhi


“Elke oorlog maakt dat de wereld erger eraan toe is dan voorheen. Oorlog is altijd een mislukking van de politiek en van de mensheid, een schandelijke capitulatie, een hartverscheurende nederlaag ten opzichte van de machten van het kwaad. (…) Laten we het niet bij theoretische discussies houden, maar laten we de wonden van de slachtoffers aanraken en ons inleven in het leed van de getroffenen.”

Paus Franciscus, Encycliek “Fratelli tutti”, 3 okt. 2020


Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

Remco Campert


We hadden alleen onze liefde

Ik wil met je wandelen zonder vrees,
het doet er niet toe dat het plein waar we wandelen
er niet meer is
ik wil een trein naar het zuiden nemen
en uitstappen op het laatste station
om de geboorte van de regen te zien.
ik wil met je liggen onder de blauwe hemel
van dat strand waar we de wereld ontdekten.
de kersenbomen waren juist gaan bloeien
toen ze de deur insloegen
we hadden alleen onze liefde als wapen

Jorge Soza Egana


De volkeren zullen zwaarden omsmeden tot ploegijzers
En hun speren tot snoeimessen
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk
Geen mens zal meer weten wat oorlog is

Oude Testament, Jesaja 2:4


Vredesviering op 1 januari 2022
Initiatief van: Bahá’í gemeenschap Groesbeek. Werkgroep Vredesinitiatieven
gemeente Berg en Dal, katholieke- en protestantse kerk
Geïnteresseerden kunnen de teksten van deze vredesviering opvragen bij Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal
post@bergendalvoorvrede.nl

2021
Vredesweek 2021 (19-26 september 2021)
De tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was tijdens de Vredesweek dagelijks te zien in vestiging De Mariënburg van Bibliotheek Gelderland Zuid.  Adres: Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen.

2021
Wandelen met aandacht op woensdagochtend 29 september 2021.
Lopend jezelf, elkaar en de natuur ontmoeten.

November 2020-februari 2021
Tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was te zien in locatie Groesbeek en is nog steeds online te zien.

2019
Met Forte Welzijn een interview ten behoeve van een tekst over de werkgroep in het Vrijwilligersboekje voor de gemeente Berg en Dal

2017
Gesprekken met groepen 5, 6, 7 en 8 over ‘vrede’. Basisschool Bredeweg

2017
Bijdrage aan herdenking bij het Horsa Glidersmonument in Bredeweg

2017
Expositie ‘Vredeskinderen’ in museumpark ‘Oriëntalis’

2016
Wandelen met aandacht. Met werkgroep voorbereid thema, 10 december, Dag van de Rechten van de mens/ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

2015
In samenwerking met Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, Groesbeekse kerken, Bahá’i en de Werkgroep Vredesinitiatieven een herdenkingsviering (operatie ‘Veritable’)

2015
Dubbelexpositie: ‘De atoombom en de mensheid’ en ‘Tekenen van hoop’ (i.v.m. 70 jaar Hiroshima en Nagasaki). Burgemeester Keereweer opent de expositie in aanwezigheid van o.a. de Japanse ambassadeur in Nederland. Er worden papieren kraanvogels gevouwen als teken van hoop o.l.v.Yoko Huis

2013
Burgemeester H. Keereweer wordt lid van de beweging Mayors for Peace

2012
Tentoonstelling (uit Berlijn): ‘Einde en Nieuw begin. Weigering en verzet’ in de Protestantse kerk Groesbeek. Over de laatste jaren van de oorlog en de eerste jaren van het nieuwe begin na de oorlog in Duitsland. Opening door Wiel Lenders (directeur Vrijheidsmuseum, toen Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945). 540 bezoekers uit Canada, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

2010
Herdenking op de Canadese begraafplaats 4 mei. Aanwezig Canadese studenten. Uitdelen kaartjes met de tekst van de Vredeszuil in drie talen: ‘Moge vrede heersen op aarde’

2009
Mayors for Peace: burgemeester G.Prick wordt sympathisant.

2007
Tentoonstelling in het gemeentehuis te Groesbeek: ‘1000 Vredesvrouwen’

2007
Lesprogramma over ‘Vrede’ op basisschool Op de Horst

2005
Eerste tekst in de Mallemolen die een beroep doen op gevoelens van vrede en vrijheid. Rzpkt (spreek uit respect) was de eerste tekst

2002
Tentoonstelling: geschiedenis van de internationale vredesbeweging ‘Gedeelde Visie’. In samenwerking met Vrijheidsmuseum. Een van de sprekers tijdens de opening was Paul Rosenmöller

2002
Een Vredeszuil (Peace Pole ) is geplaatst bij het Vrijheidsmuseum in Berg en Dal (zie bij ‘Doorlopende activiteiten’)

2000
(en volgende jaren) Vredesviering op 1 januari. Organisatie: Katholieke kerk, Protestantse kerk, Bahá’i-gemeenschap en de Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal

1999
Landmijnen en kinderen in samenwerking met het Actiefonds mijnenruimen.

1998/’99
Uitpluizen van verkiezingsprogramma’s met betrekking tot ons rakende onderwerpen

1996
Realisatie monument voor evacuees in Groesbeek aan de Mookse baan, gemaakt door Greet Norp

1989
Visie op vrede: wedstrijd om beeldend vorm te geven aan visie op vrede. Tentoonstelling van de ingezonden werken in het gemeentehuis te Groesbeek

1988
Gespreksgroep ‘(on)vrede van alledag’ met ouders van jonge kinderen. Met medewerking van Alfons Vandeursen, basisschoolkathechese

1987
Deelname aan Nachbarschaft Kranenburg (met kraam)

1983
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Den Haag

1981
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Amsterdam

1978
Straattoneel

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’