Activiteiten

Doorlopende activiteiten

Sinds 2000 doet de werkgroep mee aan de jaarlijkse vredesviering op 1 januari, samen met de kerken en de Bahá’i – gemeenschap in Groesbeek.

In 2002 is een Vredeszuil (Peacepole : www.worldpeace.org ) geplaatst bij het ‘Vrijheidsmuseum’ in de gemeente Berg en Dal. Over de hele wereld staan nu naar schatting meer dan 200.000 Vredeszuilen met de tekst ‘Laat vrede heersen op aarde’ in vele talen. In Nederland staat de Vredeszuil verder o.a. bij het Vredespaleis in Den Haag.

Overzicht alle activiteiten

2022

Wake voor Oekraïne

Op 25 maart 2022 was er in de historische kerk van Groesbeek een ‘Wake voor Oekraïne’. Van 16.00-20.00 uur is er gemediteerd, gebeden, gesproken, geluisterd naar muziek en was er gelegenheid tot ontmoeting.

Het Colourful City Koor uit Nijmegen zong een aantal liederen, waaronder een volksmelodie en het lied Plyve Kacha, beiden uit Oekraïne. Door twee musici werd op fluit Otche Nash (het Onze Vader) gespeeld en nadien speelden zij eerst op fluit en aansluitend zongen zij het in het Russisch, het Gospodi Pomluj (Heb toch genade met ons).

Uit Oekraïne gevluchte moeders met hun kinderen waren aanwezig, zij verblijven sinds kort in de gemeente Berg en Dal. De kinderen maakten vredesduiven en vlinders met de kleuren geel en blauw.
Bezoekers staken met aandacht een kaarsje op, voor het licht in de wereld.
Ieder uur luidden de grote klokken van de kerk.
Het initiatief kwam van de Werkgroep Vredesviering uit Groesbeek. In de werkgroep participeren de Amnesty-schrijfgroep, Werkgroep Vredesinitiatieven, Bahaï-gemeenschap, protestantse en katholieke kerk Groesbeek.

Er zijn al vragen om de Wake op de een of andere manier voort te zetten. Met de meest betrokkenen zal hierover gesproken worden. In ieder geval is men iedere dag welkom om een kaarsje aan te stekenin een van de Mariakapellen bij de kerken of bij het Mariagrotje in de tuin van Mariëndaal.
Onderstaand een aantal teksten die gedeeld werden op 22 maart 2022.

klik hier voor de teksten:
“Wanneer een gedachte aan oorlog opkomt, verzet u er dan tegen door een sterkere gedachte aan vrede. Een gedachte van haat moet vernietigd worden door een krachtiger gedachte aan liefde. Gedachten aan oorlog vernietigen alle harmonie, welzijn, rust en vrede. Gedachten van liefde dragen bij aan broederschap, vrede, vriendschap en geluk. Denk niet dat wereldvrede onmogelijk te bereiken ideaal is! Als u er met heel uw hart verlangt naar vriendschap met elk ras op aarde, zal uw geestelijke, positieve gedachte zich verspreiden; het zal het verlangen van anderen worden, steeds sterker en sterker, totdat het de geest van alle mensen bereikt.”

‘Abdu’l-Bahá, Toespraken in Parijs, 21 okt. 1911


“Alleen de liefde kan van een vijand een vriend maken.”

Martin Luther King


“Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien.”

Mahatma Gandhi


“Elke oorlog maakt dat de wereld erger eraan toe is dan voorheen. Oorlog is altijd een mislukking van de politiek en van de mensheid, een schandelijke capitulatie, een hartverscheurende nederlaag ten opzichte van de machten van het kwaad. (…) Laten we het niet bij theoretische discussies houden, maar laten we de wonden van de slachtoffers aanraken en ons inleven in het leed van de getroffenen.”

Paus Franciscus, Encycliek “Fratelli tutti”, 3 okt. 2020


Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

Remco Campert


We hadden alleen onze liefde

Ik wil met je wandelen zonder vrees,
het doet er niet toe dat het plein waar we wandelen
er niet meer is
ik wil een trein naar het zuiden nemen
en uitstappen op het laatste station
om de geboorte van de regen te zien.
ik wil met je liggen onder de blauwe hemel
van dat strand waar we de wereld ontdekten.
de kersenbomen waren juist gaan bloeien
toen ze de deur insloegen
we hadden alleen onze liefde als wapen

Jorge Soza Egana


De volkeren zullen zwaarden omsmeden tot ploegijzers
En hun speren tot snoeimessen
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk
Geen mens zal meer weten wat oorlog is

Oude Testament, Jesaja 2:4


Vredesviering op 1 januari 2022
Initiatief van: Bahá’í gemeenschap Groesbeek. Werkgroep Vredesinitiatieven
gemeente Berg en Dal, katholieke- en protestantse kerk
Geïnteresseerden kunnen de teksten van deze vredesviering opvragen bij Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal
post@bergendalvoorvrede.nl

2021
Vredesweek 2021 (19-26 september 2021)
De tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was tijdens de Vredesweek dagelijks te zien in vestiging De Mariënburg van Bibliotheek Gelderland Zuid.  Adres: Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen.

2021
Wandelen met aandacht op woensdagochtend 29 september 2021.
Lopend jezelf, elkaar en de natuur ontmoeten.

November 2020-februari 2021
Tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was te zien in locatie Groesbeek en is nog steeds online te zien.

2019
Met Forte Welzijn een interview ten behoeve van een tekst over de werkgroep in het Vrijwilligersboekje voor de gemeente Berg en Dal

2017
Gesprekken met groepen 5, 6, 7 en 8 over ‘vrede’. Basisschool Bredeweg

2017
Bijdrage aan herdenking bij het Horsa Glidersmonument in Bredeweg

2017
Expositie ‘Vredeskinderen’ in museumpark ‘Oriëntalis’

2016
Wandelen met aandacht. Met werkgroep voorbereid thema, 10 december, Dag van de Rechten van de mens/ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

2015
In samenwerking met Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, Groesbeekse kerken, Bahá’i en de Werkgroep Vredesinitiatieven een herdenkingsviering (operatie ‘Veritable’)

2015
Dubbelexpositie: ‘De atoombom en de mensheid’ en ‘Tekenen van hoop’ (i.v.m. 70 jaar Hiroshima en Nagasaki). Burgemeester Keereweer opent de expositie in aanwezigheid van o.a. de Japanse ambassadeur in Nederland. Er worden papieren kraanvogels gevouwen als teken van hoop o.l.v.Yoko Huis

2013
Burgemeester H. Keereweer wordt lid van de beweging Mayors for Peace

2012
Tentoonstelling (uit Berlijn): ‘Einde en Nieuw begin. Weigering en verzet’ in de Protestantse kerk Groesbeek. Over de laatste jaren van de oorlog en de eerste jaren van het nieuwe begin na de oorlog in Duitsland. Opening door Wiel Lenders (directeur Vrijheidsmuseum, toen Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945). 540 bezoekers uit Canada, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

2010
Herdenking op de Canadese begraafplaats 4 mei. Aanwezig Canadese studenten. Uitdelen kaartjes met de tekst van de Vredeszuil in drie talen: ‘Moge vrede heersen op aarde’

2009
Mayors for Peace: burgemeester G.Prick wordt sympathisant.

2007
Tentoonstelling in het gemeentehuis te Groesbeek: ‘1000 Vredesvrouwen’

2007
Lesprogramma over ‘Vrede’ op basisschool Op de Horst

2005
Eerste tekst in de Mallemolen die een beroep doen op gevoelens van vrede en vrijheid. Rzpkt (spreek uit respect) was de eerste tekst

2002
Tentoonstelling: geschiedenis van de internationale vredesbeweging ‘Gedeelde Visie’. In samenwerking met Vrijheidsmuseum. Een van de sprekers tijdens de opening was Paul Rosenmöller

2002
Een Vredeszuil (Peace Pole ) is geplaatst bij het Vrijheidsmuseum in Berg en Dal (zie bij ‘Doorlopende activiteiten’)

2000
(en volgende jaren) Vredesviering op 1 januari. Organisatie: Katholieke kerk, Protestantse kerk, Bahá’i-gemeenschap en de Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal

1999
Landmijnen en kinderen in samenwerking met het Actiefonds mijnenruimen.

1998/’99
Uitpluizen van verkiezingsprogramma’s met betrekking tot ons rakende onderwerpen

1996
Realisatie monument voor evacuees in Groesbeek aan de Mookse baan, gemaakt door Greet Norp

1989
Visie op vrede: wedstrijd om beeldend vorm te geven aan visie op vrede. Tentoonstelling van de ingezonden werken in het gemeentehuis te Groesbeek

1988
Gespreksgroep ‘(on)vrede van alledag’ met ouders van jonge kinderen. Met medewerking van Alfons Vandeursen, basisschoolkathechese

1987
Deelname aan Nachbarschaft Kranenburg (met kraam)

1983
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Den Haag

1981
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Amsterdam

1978
Straattoneel

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’