Activiteiten

Doorlopende activiteiten

Sinds 2000 doet de werkgroep mee aan de jaarlijkse vredesviering op 1 januari, samen met de kerken en de Bahá’i – gemeenschap in Groesbeek.

In 2002 is een Vredeszuil (Peacepole : www.worldpeace.org ) geplaatst bij het ‘Vrijheidsmuseum’ in de gemeente Berg en Dal. Over de hele wereld staan nu naar schatting meer dan 200.000 Vredeszuilen met de tekst ‘Laat vrede heersen op aarde’ in vele talen. In Nederland staat de Vredeszuil verder o.a. bij het Vredespaleis in Den Haag.

Overzicht alle activiteiten

2022
Vredesviering op 1 januari 2022
Initiatief van: Bahá’í gemeenschap Groesbeek. Werkgroep Vredesinitiatieven
gemeente Berg en Dal, katholieke- en protestantse kerk
Geïnteresseerden kunnen de teksten van deze vredesviering opvragen bij Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal
post@bergendalvoorvrede.nl

2021
Vredesweek 2021 (19-26 september 2021)
De tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was tijdens de Vredesweek dagelijks te zien in vestiging De Mariënburg van Bibliotheek Gelderland Zuid.  Adres: Mariënburg 29, 6511 PS, Nijmegen.

2021
Wandelen met aandacht op woensdagochtend 29 september 2021.
Lopend jezelf, elkaar en de natuur ontmoeten.

November 2020-februari 2021
Tentoonstelling  ‘Wijsheid oefenen in crisistijd’ in samenwerking met Bibliotheek Gelderland Zuid, was te zien in locatie Groesbeek en is nog steeds online te zien.

2019
Met Forte Welzijn een interview ten behoeve van een tekst over de werkgroep in het Vrijwilligersboekje voor de gemeente Berg en Dal

2017
Gesprekken met groepen 5, 6, 7 en 8 over ‘vrede’. Basisschool Bredeweg

2017
Bijdrage aan herdenking bij het Horsa Glidersmonument in Bredeweg

2017
Expositie ‘Vredeskinderen’ in museumpark ‘Oriëntalis’

2016
Wandelen met aandacht. Met werkgroep voorbereid thema, 10 december, Dag van de Rechten van de mens/ Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

2015
In samenwerking met Stichting Groesbeek Airborne Vrienden, Groesbeekse kerken, Bahá’i en de Werkgroep Vredesinitiatieven een herdenkingsviering (operatie ‘Veritable’)

2015
Dubbelexpositie: ‘De atoombom en de mensheid’ en ‘Tekenen van hoop’ (i.v.m. 70 jaar Hiroshima en Nagasaki). Burgemeester Keereweer opent de expositie in aanwezigheid van o.a. de Japanse ambassadeur in Nederland. Er worden papieren kraanvogels gevouwen als teken van hoop o.l.v.Yoko Huis

2013
Burgemeester H. Keereweer wordt lid van de beweging Mayors for Peace

2012
Tentoonstelling (uit Berlijn): ‘Einde en Nieuw begin. Weigering en verzet’ in de Protestantse kerk Groesbeek. Over de laatste jaren van de oorlog en de eerste jaren van het nieuwe begin na de oorlog in Duitsland. Opening door Wiel Lenders (directeur Vrijheidsmuseum, toen Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945). 540 bezoekers uit Canada, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.

2010
Herdenking op de Canadese begraafplaats 4 mei. Aanwezig Canadese studenten. Uitdelen kaartjes met de tekst van de Vredeszuil in drie talen: ‘Moge vrede heersen op aarde’

2009
Mayors for Peace: burgemeester G.Prick wordt sympathisant.

2007
Tentoonstelling in het gemeentehuis te Groesbeek: ‘1000 Vredesvrouwen’

2007
Lesprogramma over ‘Vrede’ op basisschool Op de Horst

2005
Eerste tekst in de Mallemolen die een beroep doen op gevoelens van vrede en vrijheid. Rzpkt (spreek uit respect) was de eerste tekst

2002
Tentoonstelling: geschiedenis van de internationale vredesbeweging ‘Gedeelde Visie’. In samenwerking met Vrijheidsmuseum. Een van de sprekers tijdens de opening was Paul Rosenmöller

2002
Een Vredeszuil (Peace Pole ) is geplaatst bij het Vrijheidsmuseum in Berg en Dal (zie bij ‘Doorlopende activiteiten’)

2000
(en volgende jaren) Vredesviering op 1 januari. Organisatie: Katholieke kerk, Protestantse kerk, Bahá’i-gemeenschap en de Werkgroep Vredesinitiatieven gemeente Berg en Dal

1999
Landmijnen en kinderen in samenwerking met het Actiefonds mijnenruimen.

1998/’99
Uitpluizen van verkiezingsprogramma’s met betrekking tot ons rakende onderwerpen

1996
Realisatie monument voor evacuees in Groesbeek aan de Mookse baan, gemaakt door Greet Norp

1989
Visie op vrede: wedstrijd om beeldend vorm te geven aan visie op vrede. Tentoonstelling van de ingezonden werken in het gemeentehuis te Groesbeek

1988
Gespreksgroep ‘(on)vrede van alledag’ met ouders van jonge kinderen. Met medewerking van Alfons Vandeursen, basisschoolkathechese

1987
Deelname aan Nachbarschaft Kranenburg (met kraam)

1983
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Den Haag

1981
Deelname aan de Anti-kernwapen demonstratie in Amsterdam

1978
Straattoneel

‘Vredeszuil/ Peacepole
bij Vrijheidsmuseum in Groesbeek’